top of page

İnsan Kaynakları

YARATICILIK

Yeni, bilinmeyen bir şeyi ortaya koyabilme kapasitesi olan yaratıcılığın oluşabilmesi için bilgili olmak, emek harcamak, inanılan değere baş koymak gerekmektedir. Ayrıca yaratıcı kişinin sabırlı, cesaretli, özgüven sahibi, duygu ve düşünceli olması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra yeni fikirler geliştirerek organizasyona faydalı olmalıdır.

 

PAYLAŞIMCI OLMAK

Organizasyonda bulunanlar edinmiş olduğu bilgi ve deneyimlerden diğerlerinin faydalanmasına olanak vermeli ve diğerleri ile sorunları paylaşarak etkin çözümler üretmelidir.


CESARETLİ OLMAK

Organizasyonda yer alanlar enerjik ve atak olmalıdır. Sorunların üzerine gitmekten çekinmemeli, yeni işler başarmak ve daha büyük işler başarabilmek adına cesaretli bir şekilde, zordan çekinmeyerek girişimlerde bulunmalıdır.

 

KARARLILIK

Birey verilen en kötü kararın kararsızlıktan daha iyi olduğunun farkında olmalıdır. Bu bilinçle hareket ederek hızlı, etkin sonuca yönelik, çözüm odaklı ve verimli kararlar vermelidir.

 

SÖZ VERMEK

Organizasyon verdiği söze sadık kalan, sözünü tutan, verdiği sözden dönmeyen, dürüst ve güvenilir bireylerden oluşmalıdır.

 

İLETİŞİM

Geri bildirimin önemine vakıf olan birey; firması, müşterileri, çalışma arkadaşları, yakın çevresi, ailesi ve dış çevresiyle yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilmelidir.

 

ÇOK YÖNLÜ OLMAK

Yeniliklere açık, duygu ve düşüncelerini iyi yönde geliştirebilmeyi amaç edinmiş birey; farklı yetenekler elde etmek için çaba sarf edip, yalnızca mevcut yaptığı iş ile yetinmeyip farklı konularda da kendini geliştirmeye önem vermelidir.

 

ETKİLEYİCİ OLMAK

Firması adına gösterdiği davranışlarla iş ve yaşam çevresini, sosyal yaşamında sergilediği davranışlarla özel hayatındaki kişileri etkileyebilmeli ve onlar için rol model teşkil edebilmek için çalışmalı. KONUSUNA HÂKİM OLMAK Mesleğini icra edebilmek için yeterli derecede bilgi sahibi olmalıdır. Başkalarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeli. Bilgi elde edebilmek için araştırmacı olmalıdır. Üst düzey yönetici ve amirlerine bir konuyu etkin bir şekilde aktarabilmeli ve aynı fikirde olmasalar bile duygu ve düşüncelerini aktarmaktan çekinmemelidir.Kurum Kültürü

 

SİSTEM

Kurulan sistem sürekli olarak parçası olan bireyler tarafından gelişmeye açık olmalıdır. Sistemi oluşturan bireyler ise kendisini sistemin bir parçası olarak görmeli, sistem ilke ve kurallarını benimsemeli ve uygulamalı, içinde bulunduğu sistemin kendisini bir parçası olarak görebilmelidir.

 

HEDEF

Sistemin temel yapıtaşlarından biri olan birey işletme hedeflerinin kendisini bir parçası olarak görebilmeli ve bu hedefe bağlı kalabilmelidir. Hedeflerin gerçekleşebilmesi için yeterli çabayı göstermeli, hedefe ulaşmada önceliklerini saptayabilmeli ve bu doğrultuda koordinasyonu sağlayabilmelidir. Hedefe ulaşmada en zor ve ağır şartlarda bile arzu ve heyecanını yitirmemelidir. Yalnızca kendisine önerilen ve ulaşması beklenen hedef ile yetinmeyerek kendisine yeni hedefler koyabilmelidir.

 

LİDERLİK

Birlikte çalıştığı kişileri işletmenin hedefleri doğrultusunda bilgilendiren, cesaretlendirebilen, etkileyen ve motive edebilen liderler organizasyonun tartışılmaz bir parçası olmalıdır. Liderler astlarına örnek teşkil ederek işleri öğretmeli ve yeterli düzeye gelenlere yetki aktarmalıdır.

 

TAKIM RUHU

Benlik duygusundan uzak bireylerden oluşan bir takım oluşturulmalıdır. Takımı oluşturan bireyler toplam başarının önemini kavrayabilmeli, takım içerisinde uyumlu çalışmalı, katılımcı ve yönlendirici olmalıdır. Bu takımın bir parçası olan bireyler ise bireysel başarıdan ziyade takım başarısını önemsemelidir.

        

BİLGİ İŞLEM

Takım teknolojik yenilikleri takip etmeli, bilgi işlem sistem ve araçlarından faydalanmalı ve yönetim bilgi akış sistemleri konusunda bilgili olmalıdır. Tüm bunların yanı sıra iş kolaylaştırıcı sistemlerden yararlanmalıdır.

 

STRATEJİK ÇÖZÜM

Tüm bu özelliklere sahip bireyler ve onların bir araya gelerek oluşturduğu takım, rekabet üstünlüğü elde edebilmek için stratejik çözümler üretmelidir. Onun için bireyler ise; Dinlemeli ve sözlü iletişim kurabilmeli, zamanı ve gerginlikleri yönetebilmeli, kişisel kararları yönetebilmeli, sorunları tanımlayıp çözmelidir. Ayrıca hedeflerini belirleyip görüşleri söylemeli, yetki aktarmalı, kişisel özen göstermeli, takım kurup devamlılığını sağlayabilmeli ve çatışmaları yönetebilmelidir.

Hedeflerimiz

 

BAŞARI

Tüm bu uygulamaları gerçekleştiren ve kendi yetenek ve becerilerini iş yaşamına yansıtan bireylerden oluşmuş bir takım haline gelindiğinde ‘ başarı ’ kaçınılmaz bir gerçektir. Başarıyı elde etmiş insanların yeni ufuklara açılması ve daha büyük hedefleri ilke edinmesi daha da kolaylaşacaktır. İnançlı ve azimli bir şekilde yeni vizyonlara koşulacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak da;

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

İşletmelerin en temel ve vazgeçilmez amacı olan müşteri memnuniyeti büyük ölçüde sağlanmış olacak, portföyünde memnun müşteriyi bulunduran işletmenin tüm faaliyet ve organizasyonlarında daha yenilikçi ve ilerici olacaktır. İşletmenin faaliyet ve organizasyon yapısı daha da büyüyecektir. Yeni istihdam sahaları oluşturabilecek altyapı da aynı zamanda oturmuş olacaktır.

 

bottom of page